Setkání alpinistů

Setkání alpinistů – Český horolezecký svaz – ČHS.

V polovině prosince se v Moravském krasu konalo setkání alpinistů, které připravila Komise nesoutěžního horolezectví (předseda Honza Zbranek) s cílem znovu oživit činnost v této oblasti, která základem horolezectví a tedy i ČHS.

Pozvání na setkání přijali a zúčastnili se ho jak alpinisté současní, patřící k naší současné špičce – Pavel Vrtík, Dušan Janák, Lukáš Abt, Honza Straka, Vašek Šatava,…., tak osobnosti let minulých i další, kdo mají k alpinismu co říci – Jirka Novák, Alena Čepelková, Sylva Talla, Honza Kreisinger, Franta Čepelka, Pavel Weisser…

Diskutovalo se především o tom, jak nasměrovat činnost komise, aby se podařilo obnovit zájem mladých lezců o alpinismus, jak alpinismus více propagovat, jak lépe sledovat a hodnotit významné výstupy apod. Náměty a nápady, které na setkání vznikly, byly předány výkonnému výboru ČHS, který o nich na svém jednání 10.1. 2015 diskutoval s předsedou komise Honzou Zbrankem.