Horolezecký zájezd mládeže do oblasi Chamonix

Horolezecký zájezd mládeže do oblasi Chamonix – Český horolezecký svaz – ČHS.

Komise mládeže ČHS pořádá horolezecký zájezd pro mládež do oblasti Chamonix. 

Letošní zájezd se bude konat v termínu od 30.8. do 8.9. 2013 

je určen mladým lezcům z ČHS ve věku od 16 do 20 let. Do tábora by oddíly měly nominovat nejlepší členy z řad mládeže, jako odměnu za celoroční  snažení.

Na programu budou horolezecké aktivity ve velkých horách: Pod vedením instruktorů a lektorů ČHS bude vysvětlena teorie a proveden  praktický nácvik horolezeckých aktivit ve velkých horách (příprava tůry, pohyb v terénu, pohyb na ledovci, zbudování jistícího stanoviště, vlastní jistící body, lezení vícedélkových cest, zdravověda a první pomoc, meteorologie…).  V případě nepříznivého počasí bude program přesunut do některé ze skalkařských oblastí Francie.

Cena za osobu je 5.100 Kč; cena zahrnuje dopravu, ubytování ve vlastních stanech a společné vaření.

Vedoucím zájezdu je Andy Škrabák – tel: 775 744 455, andy@cord.cz.

Další informace naleznete v pozvánce.

Leave a Reply