Oèní problematika ve velkých nadmoøských výškách

Chystáte se do hor a máte nìjakou oèní vadu? Nosíte brýle nebo kontaktní èoèky? Podstoupili jste zákrok na oku? Zajímají vás rizika pro vaše oèi a váš zrak pøi pobytu ve velkých nadmoøských výškách? Pokud ano, tak právì pro vás je èlánek na toto téma od MUDr. Ivana Rotmana z Lékaøské komise ÈHS na stránkách èeského horolezeckého svazu
Oèní problematika ve velkých nadmoøských výškách… *.pdf

Leave a Reply